Naar boven

Privacy

USB Security werkt met een betrouwbaar Privacy Beleid. We vinden het belangrijk dat je op een ontspannen manier bij ons kunt winkelen. Jouw gegevens zijn bij ons veilig en worden niet aan derden verstrekt. Op deze pagina kun je ons Privacy Beleid nog eens rustig nalezen.

Ons Privacy Beleid is onderdeel van onze Algemene Voorwaarden:

USB Security respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door USB Security  niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van USB Security kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen USB Security (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van USB Security. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

USB Security is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van USB Security, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. USB Security is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

USB Security verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor USB Security geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Heb je vragen?

Mocht je na het lezen van ons Privacy Beleid nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.